V roku 2017 bola založená spoločnosť ELEKTROSTAVING s.r.o. ktorá je zameraná na návrh, realizáciu a nakoniec revíziu elektroinštalácie do 1000V vrátane bleskozvodov. Postupom času sme prešli z jednoduchej inštalácie na verejné osvetlenie, prípojky, priemyselnú inštaláciu a v spolupráci s našimi obchodnými partnermi sme začali inštalovať MaR, EPS a HSP.

Od novembra tohto roka sme našu ponuku rozšírili aj o inštaláciu FV panelov a na základe osvedčenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky môžme inštalovať ON-grid systémy pripojiteľné do verejnej siete.

Neustále sa snažíme zlepšovať svoje zručnosti a zaručujeme sa perfektnou prácou podporenou neustálym vzdelávaním našich pracovníkov.

V rámci našej ponuky vieme odporučiť overených pracovníkov v oblasti stavebnej činnosti s ktorými spolupracujeme.

Filip Kudlík

konateľ

ELEKTROSTAVING s.r.o.

Comments are closed.